Ceník kabelů

Bázové ceny

Naše firma používá pro stanovování ceny výrobků způsob odpovídající praxi běžné v zemích evropské unie. Ceny kabelů uváděné v ceníku jsou stanoveny na níže uvedených bázích kovů a měnovém kursu. Jako hodnota pro dopočet kovů slouží kotace dle DEL (kotace německého elektrotechnického průmyslu), která je pravidelně 1x týdně aktualizována. Aktuální měnový kurs vychází z průměrného týdenního kursu dle ČNB. Údaje jsou zveřejňovány prostřednictvím našich internetových stránek nebo na základě přímého dotazu. S platností od 15.01.03 došlo u mědi i hliníku ke změně bázové ceny na 150,- EUR/100 kg.

Níže jsou uvedeny údaje platné pro období 24.4.2017 - 30.4.2017

Cu Al
Bázová cena (EUR/100 kg) 150,00 150,00
Aktuální cena (EUR/100 kg) 536,97 224,99
Aktuální dopočet (EUR/kg) 3,87 0,75
Aktuální kurs Kč/EUR 26,850


Ceník optických nebo metalických kabelů si můžete vyžádat na adreseBlížící se akce


Produktová odvětví KDPA


Graf vývoje ceny Cu