STRATEGIE FIRMY

V rámci skupiny výrobce s celosvětovou působností při zachování a využití firemní identity a tradice poskytnout zákazníkům komplexní zabezpečení jeho potřeb v míře vyšší, než která je standardně očekávána. Dále pak minimalizovat negativní působení na životní prostředí a svou činností se stát jedním z dominantních podnikatelských subjektů v regionu. Kromě toho pak jednoznačně pozitivně působit i vůči dalším zainteresovaným stranám.

POLITIKA JAKOSTI

KDP je již od roku 1995 držitelem certifikátu ISO 9001. Pro upevnění pozice špičkového výrobce a dodavatele kabelů, určených k přenosu informací a energií se snažíme udržet a získat zákazníky neustálým zlepšování produktů, služeb, plněním jejich reálných požadavků a vytvořením komplexní péče o zákazníky, jejichž důvěru jsme už získali nebo získat chceme. Nezbytnou podporou této prioritní a životně důležité činnosti je pak kontinuální optimalizace všech procesů a činností, které podmiňují úspěšné plnění vyvíjejících se zákaznických potřeb.CERTIFIKÁT ISO 9001:2008
  • vývoj, výroba a zkoušení metalických a optických kabelů

Dotazník spokojenosti zákazníka


CERTIFIKÁT ISO 14001


KDP je držitelem certifikátu již od roku 1998.

ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA

Sledování aspektů, kterými působí firma na životní prostředí je trvalou součástí naší činnosti. Základní a minimální úrovní je dodržování zákonů a nařízení které se týkají životního prostředí v souvislosti s činnostmi resp. produkty firmy. S tím je spojeno i včasné reagování na zákony a požadavky, které v tomto oboru teprve vstoupí v platnost. Pravidelným zjišťováním a přezkoumáváním a přezkoumáváním rozsahu environmentálních dopadů všech procesů, zařízení, výrobků a služeb včetně potenciálních možností vzniku havarijních situací neustále usilujeme o minimalizaci negativního vlivu naší činnosti a našich produktů na životní prostředí. Aktuální systémová i konkrétní opatření pro zlepšení stavu směřují především k:

  • snížení spotřeby energií při vytápění objektů
  • snížení množství polutantů
  • snížení spotřeby materiálů a energií při technologickém procesu výroby
  • používání nových materiálů s nižší mírou škodlivých rizik

Optické kabely

Kabely pro Metro

VDE kabely

Prohlášení o shodě

Blížící se akce


Produktová odvětví KDPA


Graf vývoje ceny Cu