Systémy řízení

V KDP Assembly, s.r.o je zaveden a certifikován integrovaný systém řízení zahrnující kvalitu procesů a produktů, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle EN ISO 9001,EN ISO 14001a OHSAS 18001.Tento integrovaný systém řízení, který může být doplněn po dohodě se zákazníky o další oborové požadavky, je pak nástrojem k dosažení perspektivního a korektního partnerství a vzájemné důvěry.


Politika jakosti:
Pro upevnění pozice špičkového výrobce a dodavatele kabelových propojek a služeb spojených s dodávkami se snažíme udržet a získat nové zákazníky neustálým zlepšováním produktů, plněním jejich reálných požadavků a vytvořením komplexní péče o zákazníky, jejichž důvěru jsme už získali nebo získat chceme. Nezbytnou podporou této činnosti je pak trvalá optimalizace všech procesů, činností a v neposlední řadě péče o zaměstnance, které podmiňují úspěšnéplnění vyvíjejících se zákaznických potřeb a to v těchto oblastech:

  • propojovací prvky pro telekomunikační systémy
  • propojovací prvky pro medicínskou techniku
  • propojovací prvky pro speciální aplikace a extrémní podmínky

Environmentální politika:
Sledování aspektů, kterými působí firma na životní prostředí, je trvalou součástí naší činnosti. Základní a minimální úrovní je dodržování zákonů a nařízení, které se týkají životního prostředí, v souvislosti s činnostmi resp. produkty firmy. S tím je spojeno i včasné reagování na zákony a požadavky, které v této oblasti teprve vstoupí v platnost. Pravidelným zjišťováním a přezkoumáváním rozsahu environmentálních dopadů všech procesů, zařízení, výrobků a služeb, včetně potencionálních možností vzniku havarijních situací neustále usilujeme o minimalizaci negativního vlivu naší činnosti a našich produktů na životní prostředí. Aktuální systémová i konkrétní opatření pro zlepšení stavu směřují především k: snižování množství dále nevyužívaných odpadů z naší činnosti


Politika bezpečnosti práce:
Sledování rizik, kterými působí firma na zdraví zaměstnanců a bezpečnost jejich práce, je trvalou součástí naší činnosti. Základní a minimální úrovní je dodržování zákonů a nařízení, které se týkají zdraví a bezpečnosti práce, v souvislosti s činnostmi resp. produkty firmy. Pravidelným zjišťováním a přezkoumáváním rozsahu dopadů všech procesů, zařízení, výrobků a služeb, včetně potencionálních možností vzniku havarijních situací s vlivem na zdraví a bezpečnost práce našich pracovníků či uživatelů našich produktů a řešením nejkritičtějších míst neustále usilujeme o minimalizaci negativního vlivu naši činnosti a produktů na zdraví a bezpečnost práce. Aktuální systémová i konkrétní opatření pro zlepšení stavu směřují především k: eliminaci možných rizik vedoucích k nemoci z povolání

CertifikaceBlížící se akce


Produktová odvětví KDPA


Graf vývoje ceny Cu