Historie firmy

Děčínská kabelovna vznikla v letech 1909 až 1910 jako pobočný závod kabelářské firmy Bergmannových závodů v Berlíně a její původní název zněl "Rakouské Bergmannovy závody spol. s r.o., Vídeň, továrna Podmokly".

Od počátku závod vyráběl všechny druhy silových a sdělovacích kabelů s olověným pláštěm, spolu s příslušnými kabelovými soupravami, dále pryží izolované vodiče, dynamodráty a izolační trubky s příslušenstvím. Aktivity firmy tehdy zahrnovaly též provádění projektů elektrických zařízení a jejich instalaci.

Po první světové válce přešla kabelovna do majetku Anglo-Pragobanky v rámci firmy Křižík a spol. Praha, která celý podnik zrekonstruovala. V této době byla zahájena výroba dálkových sdělovacích kabelů. Roku 1932 došlo ke sloučení kabelovny se sousední měďárnou v podnik "Měďárna, kabelovna a elektrotechnické závody Křižík-Chaudoir, Praha". Výrobní program kabelovny se však nijak výrazně nezměnil.

Po roce 1945 byl podnik znárodněn. Později byl začleněn do koncernu KABLO Kladno, přičemž došlo k prohloubení jeho specializace. Hlavním výrobním programem se staly sdělovací kabely a od roku 1961 se stalo KABLO Děčín monopolním výrobcem kabelů pro místní a dálkové telekomunikační sítě s použitím špičkových technologií. Po roce 1990 byl podnik zprivatizován, znovu se osamostatnil a navrátil se k tradičnímu názvu KABELOVNA Děčín-Podmokly, a.s. V roce 1992 majetkově vstoupil do společnosti koncern SIEMENS AG. Výsledkem vzájemné spolupráce je výrazná modernizace výrobní technologie, rozšíření vyráběného sortimentu a posílení pozice KABELOVNY Děčín-Podmokly, a.s. na globálních trzích.

V červenci 2000 prodala firma SIEMENS svůj podíl v KABELOVNĚ americkému venture-kapitálovému fondu Bancroft Eastern Europe Fund L.P., který svůj podíl v prosinci 2001 prodal americké společnosti CDT (Cable Design Technology).

Firma CDT v roce 2004 uskutečnila fůzi s americkou společností BELDEN. Nově vzniklá společnost dostala jméno Belden CDT Inc.

2007 prodej kabelovny skupině Wilms Gruppe a společnost je rozdělena na Kabelovnu Děčín Podmokly, s.r.o. a KDP Assembly, s.r.o.

Blížící se akce


Produktová odvětví KDPA


Graf vývoje ceny Cu