CPR


Aktualizace 5.1.2017


Kabelovna Děčín Podmokly s.r.o. se intenzivně připravuje na splnění požadavku „Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011“, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (CPR).Toto nařízení je pro kabely povinné od 1.7.2017


S tím souvisí i nová harmonizovaná norma EU (EN 50575, Silové, řídící a komunikační kabely – Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vzatu k požadavkům reakce na oheň) pro kabely, která se zabývá požární klasifikací a zkušebními metodami pro kabely používané v budovách.

Naše firma se v této oblasti orientuje na splnění těchto nových požadavků v sortimentu optických a sdělovacích kabelů.

V listopadu 2016 proběhla 1. fáze testování kabelů v oznámené zkušebně notifikované osoby v Praze. Výsledky ukázaly, že většina testovaných kabelů odpovídá klasifikaci E. V další fázi připravujeme výrobu a testování vybraných výrobků i pro vyšší třídy reakce na oheň.
Ačkoliv je vývoj a testování těchto výrobků finančně a časově náročné, očekáváme dodržení požadavků evropské legislativy v této oblasti ve stanovaném termínu.

Úspěšně testované konstrukce:


v listopadu loňského roku byla úspěšně provedena zkouška dle ČSN EN 60332-1-2 na kabely BR02, Z145, CR02, LWF2, Z237, 5ET1 a TCEKFLH 25x4x0,6.


CPR English

CPR Česky


Blížící se akce


Produktová odvětví KDPA


Graf vývoje ceny Cu