Telekomunikační kabely

telekomunikacni-telecommunication.pdf
TCEPKPFLE, TCEPKPFLEY - ...x4x0,4 (0,6; 0,8)TCEPKPFLE, TCEPKPFLEY - ...x4x0,4 (0,6; 0,8)Použití: základní telefonní služba v analogových a digitálních systémech přenosu.. zatažení do kabelovodů, kladení do země a do prostor, bez zvýšeného nebezpečí mechanického poškození kabelu.. v provedení s PVC pláštěm do prostor s nebezpečím šíření plamene..
TCEPKPFLEZE,TCEPKPFLEZY - ...x4x0,4 (0,6; 0,8)TCEPKPFLEZE,TCEPKPFLEZY - ...x4x0,4 (0,6; 0,8)Použití: kabely se používají pro základní telefonní službu v analogových a digitálních systémech přenosu.. jsou určeny pro kladení do země a do prostor, kde jsou na kabel kladeny zvýšené nároky na pevnost v tahu, pro zavěšení bez nosného lana a pro uložení v místech ohrožených účinky střídavých elektromag
TCEKFLE,TCEKFLEY - ...x4x0,4 (0,6; 0,8)TCEKFLE,TCEKFLEY - ...x4x0,4 (0,6; 0,8)Použití: základní telefonní služba v analogových a digitálních systémech přenosu.. zatažení do kabelovodů, kladení do země a do prostor bez zvýšeného nebezpečí mechanického poškození kabelu.. s ochranným pláštěm z PVC určen do prostor s nebezpečím šíření plamene..
TCEKFLEZE,TCEKFLEZY - ...x4x0,4 (0,6; 0,8)TCEKFLEZE,TCEKFLEZY - ...x4x0,4 (0,6; 0,8)Použití: základní telefonní služba v analogových a digitálních systémech přenosu.. kladení do země a do prostor, kde jsou na kabel kladeny zvýšené nároky na pevnost v tahu, pro zavěšení bez nosného lana.. pro uložení v místech ohrožených účinky střídavých elektromagnetických polí.. s ochranným pláštěm
TCEKFLES - ...x4x0,4 (x4x0,6) x4x0,8TCEKFLES - ...x4x0,4 (x4x0,6) x4x0,8Použití: základní telefonní služba v analogových a digitálních systémech přenosu.. zavěšení na podpěrách bez zvláštního nosného lana..
CW 1128 - ...x2x0,4 (0,5; 0,6; 0,63; 0,9)CW 1128 - ...x2x0,4 (0,5; 0,6; 0,63; 0,9)Použití: spojovací kabely pro místní sítě.. párové propojení.. použití pro pokládku do země..
CW 1308 - ...x2x0,5CW 1308 - ...x2x0,5Použití: spojovací kabely pro místní sítě.. párové propojení..
TCEKFLH - ...x4x0,4 (0,6; 0,8)TCEKFLH - ...x4x0,4 (0,6; 0,8)Použití: základní telefonní služba v analogových a digitálních systémech přenosu.. zatažení do kabelovodů, kladení do země a do prostor bez zvýšeného nebezpečí mechanického poškození kabelu.. k používání do prostor s nebezpečím vzniku a šíření požáru..
TCEKFLHZH - ...x4x0,4 (0,6, 0,8)TCEKFLHZH - ...x4x0,4 (0,6, 0,8)Použití: základní telefonní služba v analogových a digitálních systémech přenosu.. kladení do země a do prostor, kde jsou na kabel kladeny zvýšené nároky na pevnost v tahu, pro zavěšení bez nosného lana.. pro uložení v místech ohrožených účinky střídavých elektromagnetických polí.. k používání do pros
J-Y(ST)Y - ...x2x0,6 (0,8) LG (ST III BD)J-Y(ST)Y - ...x2x0,6 (0,8) LG (ST III BD)Použití: rozvody ve sdělovací technice, přenos signálů a naměřených hodnot.. uložení na nebo pod omítku, v suchém nebo vlhkém prostředí..
J-H(ST)H - ...x2x0,6 (0,8) ST III BD FRNCJ-H(ST)H - ...x2x0,6 (0,8) ST III BD FRNCPoužití: rozvody ve sdělovací technice, k přenosu signálů a naměřených hodnot.. k používání do prostor s nebezpečím vzniku a šíření požáru..
SYKY, SYKFY - ...x2x0,5 (x3x0,5)SYKY, SYKFY - ...x2x0,5 (x3x0,5)Použití: nízkofrekvenční rozvody ve sdělovací technice.. přenos signálů a naměřených hodnot.. uložení na nebo pod omítku.. uložení v suchém nebo vlhkém prostředí..
SEKH, SEKFH - ...x2x0,5 FRNCSEKH, SEKFH - ...x2x0,5 FRNCPoužití: rozvody ve sdělovací technice, k přenosu signálů a naměřených hodnot... k používání do prostor s nebezpečím vzniku a šíření požáru..
Blížící se akce


Produktová odvětví KDPA


Graf vývoje ceny Cu