SDĚLOVACÍ KABELY

TP 31.30.13 - KD 001-94-tcekfle h
Sdělovací a ovládací kabely čtyřkové plastové s vrstvenými plášti s jádry o průměru 0,4; 0,6 a 0,8mm

PDF Dokument: tp_31-30-13-kd-001-94-tcekfle.pdf - 449kB


TP 31.30.13 - KD 002-94 – ochrany
Ochranné obaly sdělovacích kabelů s vrstvenými plášti a samonosné kabely typu ...PE, ...PY, ...ZE, ...ZY, ...ZH, ...DE. ,,,DY, ...Y, ...S

PDF Dokument: tp_31-30-13-kd-002-94-ochrany.pdf - 367kB


TP KDP - 02_11 – Metro
Sdělovací a ovládací kabely čtyřkové plastové s vrstvenými plášti typu TCEKFLH, TCEKFLZH

PDF Dokument: tp_kdp-02-11-metro.pdf - 355kB

OVLÁDACÍ KABELY

TP 12 - 41 FMEP 354_81
Plastové sdělovací a ovládací kabely párové s jádry o průměru 1,0mm TCEK ...

PDF Dokument: tp_12-41-fmep-354-81.pdf - 302kB


TP 31.30.13 - KD 01-97-párové plněné
Plastové sdělovací a ovládací kabely párové plněné s jádry o průměru 1,0mm TCEKPFLE ...

PDF Dokument: tp_31-30-13-kd-01-97-parove-plnene.pdf - 393kB


TP 31.30.13 - KDP 01/00
Plastové sdělovací a ovládací kabely s jádry o průměru 1,0 a 1,2mm se stíněnými a nestíněnými páry se zvýšenou odolností proti šíření plamene, bezhalogenové

PDF Dokument: tp_31.30.13-kdp01-00.pdf - 237kB

VNITŘNÍ KABELY

TP 31.30.13 - KD 02-97 - Sykfy
Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu SYKFY

PDF Dokument: tp_31-30-13-kd- 02-97-sykfy.pdf - 287kB


TP 341 - KD 001-93 –ukfy
Kabely pro místní sdělovací sítě typu UKFY

PDF Dokument: tp_341-kd-001-93-ukfy.pdf - 305kB

Kabelová konfekce

Kabelové propojky jsou produkty skládající se z různých kombinací kabelů (případně jiných pasivních prvků pro přenos energií) opatřených konektory nebo obecně spojkami. Podle odvětví jejich cílového použití je pak možné se pro tyto produkty setkat i s názvy např. kabelová konfekce, kabelové stromy. Účelem výroby propojek je zefektivnění výroby cílových produktů, což mohou být např.: telefonní ústředny, zdravotnická diagnostická zařízení, dopravní a manipulační technika a prakticky všechna zařízení, která obsahují kabely a vodiče opatřené libovolnými konektory. Naše společnost standardně a tradičně vyrábí produkty především pro použití v telekomunikacích a pro diagnostická zdravotnická zařízení. Technologické možnosti pak umožňují i výrobu propojek pro dopravní techniku především v menších sériích v řádech do tisíců kusů. Konstrukce výrobků je dána ve většině případů požadavkem zákazníka. Standardně se však účastníme při vývoji propojek a výroba prototypů či ověřovacích vzorků. Pro nestandardní typy konektorů jsme pak připraveni zavést jejich montáž nebo – ukáže-li se to efektivnější - subdodávky od partnerských firem.

Používané technologie

  • řezání kabelů a vodičů na požadovanou délku – metalických, symetrických, koaxiálních a optických
  • úprava konců kabelů pro příslušný typ konektoru nebo ukončení
  • vodivá spojení jednotlivých vodičů letováním (měkké i tvrdé pájky), krimpováním, zářezovou technologií
  • stínění kabelů
  • montáž konektorů
  • sestavování a fixace různých kombinací vodičů s konektory do tzv. kabelových stromů (až 60 metrů)
  • balení propojek do sad dle zadání
  • kabelové svazky
  • topné systémy

Konstrukce výrobků je většinou dána požadavky zákazníka. Samozřejmostí je v případě požadavku na nestandardní typ konektorů zavést jejich montáž.

Blížící se akce


Produktová odvětví KDPA


Graf vývoje ceny Cu