submit
Aktuální kurs | 1 eur / Kč |25,29515.7.-21.7.2024
Týdenní dopočty kovůCuAl
Bázová cena | eur/100 kg |150,00150,00
Aktuální cena | eur/100 kg |
929,11298,47
Aktuální dopočet | eur/kg |7,791,48
Aktuální kurs | 1 eur / Kč |25,425 Kč 16.7.2024
Denní dopočty kovůCuAl
Bázová cena | eur/100 kg |150,00150,00
Aktuální cena | eur/100 kg |
919,54293,33
Aktuální dopočet | eur/kg |7,701,43

Ostraha

  • ochrana majetku objednatele dle stanovené směrnice (Směrnice o výkonu ostrahy na vyžádání)
  • monitorování bezpečnostními kamerami
  • pravidelné kontrolní obchůzky
  • zajištění strážní služby a hlídek dle časového harmonogramu – spolupráce s bezpečnostním technikem objednatele
  • zimní údržba parkoviště, odklízení sněhu

Úklid

  • pravidelný denní úklid vnitřních prostor (viz příloha: Výměra úklidových prostor)
  • pravidelný běžný úklid venkovních prostor – generální úklid
  • strojové čištění

Výměru úklidových prostor naleznete v souboru zde.

Požadované činnosti musí být prováděny s odbornou péči a dle pokynů objednatele. Ten zajistí dodavateli potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění. Zadavatel má rozhodovací právo o personálním obsazení pracovišť. Dodavatel musí být poskytovatelem náhradního plnění se zajištěním plnění povinného podílu ve výši 25 %.

Nabídky zasílejte nejpozději do dne 19. 2. 2024 na e-mail: Ladislav.Cerny@kabelovna.cz.